REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE SPORTSKOG SAVEZA NIŠA

Na osnovu člana 30 i 32, Statuta Sportskog saveza Niša sazivam Redovnu sednicu Skupštine Sportskog saveza Niša koja će se održati 23.08.2018. godine sa početkom  u 18 sati u sali Sportskog saveza Niša u ulici  Strahinjića Bana 2a.
Predložen je sledeći
 
Dnevni red:
 
 
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Vanredne Izborne Skupštine Sportskog saveza Niša održane 23.08.2017.godine;
2. Verifikacija člana UO
3. Informacije o aktivnostima Sportskog saveza Niša između dve sednice;  
4. Razmatranje i usvajanje  završnog računa za 2017.godinu;
5. Izveštaj  Nadzornog odbora;
6. Donošenje Zaključka o  pokretanju inicijative  za kooptiranje predstavnika Sportskog Saveza Niša u Komisiji za ocenu programa  kojima se zadovoljavaju interesi  građana u oblasti sporta u Gradu.
7. Razno.
 
 
                                                                                        Zvonimir Stanković
                                                                       predsednik Sportskog saveza  Niša
 

Baneri

Prijatelji