PRIJEM ZA UČESNIKE EVROPSKIH UNIVERZITETSKIH IGARA